سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

مراسم ضیافت ناهار ایتام در استانداری - نمایش محتوای خبر

 

 

مراسم ضیافت ناهار ایتام در استانداری

مراسم ضیافت ناهارایتام در استانداری

مراسم ضیافت ناهار ایتام در استانداری

در مراسم ضیافت ناهارایتام در استانداری، مهندس زمانی قمی استاندار مرکزی در جمع ایتام زیر پوشش کمیته امداد استان حاضر شد و ازآنان دلجویی کرد.