جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

مراسم روز پزشک در خمین - نمایش محتوای خبر

 

 

مراسم روز پزشک در خمین

مراسم روز پزشک در خمین

مراسم روز پزشک در خمین

مراسم روز پزشک در خمین برگزار شد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی خمین در مراسم بزرگداشت روز پزشک  از تصویب 220 ردیف سازمانی  همزمان با ارتقای شبکه بهداشت و درمان به دانشکده علوم پزشکی خبر داد