رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

مراسم جشن تیرگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مراسم جشن تیرگان

 

 

اول تیرماه روز جشن تیرگان است وتمامی اهالی منطقه فراهان و روستای زلف آباد جمع می شوند تا فرا رسیدن اول تابستان را جشن بگیرند، اول این مراسم هم با غبارروبی حرم پاک احمد بن علی (ع) آغاز می شود.

این روز به اسم روز جشن گندم معرفی شده ، که روز اول تابستان ، روز اول تیر ماه هرسال مردم جشن می گیرند، این روز را به خاطر اینکه برکت تو زندگیشون بیاد .

اول مراسم این جور بود که مردم کنار جوی ها اجاق درست می کردنند ، آش بلغور را با شیر درست می کردنند و خیلی خوشمزه می شد .

فلسفه این تجمع و جشن بر می گردد به جشن تیرگان، که در ایران باستان دارای جایگاه بسیار خاصی بود . جشن تیرگان را روز 13 تیر ماه هر سال برگزار می کردند و فلسفه آن بخاطر تیر انداختن آرش کمانگیر است که در جنگ پادشاهان - زمان منوچهر مرزایران و توران را با تیرانداختنش جدا می کنه . بواسطه پاس داشت مقام آرش هر سال در روز 13 تیرماه این روز را جشن می گرفتند و بعد ازاینکه اسلام وارد ایران شد در واقع این جشن از بین نرفت ، بلکه یه جورایی رنگ و بوی مذهبی به خودش گرفت و این جشن اول تابستانی فراهانی ها ، بازگشت به آن پیشینه است.

یک فلسفه دیگر هم به آن اضافه شده، که منطقه فراهان ، منطقه ای حاصلخیزی بوده و هر سال دارای غله ی فراوانی می شده و کشاورزان، در واقع برای یک نوع هماهنگی و نظم و ارتباط خوب برای فصل برداشت، در واقع ایجا جمع می شدند برای خرید وسایلی که در درو و برداشت محصول از آن می خواستند استفاده کنند.

اینجا یواشن و دسته دست قاله

( ترک ها می گن جبر و فارس ها می گن یواشن ، مخصوص خرمن هایی که قدیم چرخ می بستند و گندم را باد می دادند و گندم و کاه را جدا می کرد . )

( دست قاله هم برای علف چیدن ، شبدر چیدن و گندم چیدن . )

( قربیل درست می کنیم برای کشاورزان که با آن گندم الک می کنند . )

کلمات کلیدی:ایران باستان - فراهان - روستای زلف آباد - حرم مطهر امام زاده احمد بن علی (ع) - جشن تیرگان- جشن گندم – کشاورزان – فصل برداشت- گندم – شبدر -


Tiregan celebration

Today is first day of tir month (Jun 21) here is zolfabad village. This place which you are observing is holy shrine of Ahmad Ebn Ali. It is day of Tiregan celebration and all of the townspeople of Farahan and Zolfabad village are gathered here until celebrate the beginning of summer, this ceremony begin with cleaning the holy shrine of Ahmad Ebn Ali.

This day are nominate as day of wheat ceremony which people celebrate the first day of summer, the first day of tir month (Jun 21) of every year in order to ask a blessing in their life.

At first, this ceremony was in this way which people make a fire at the brink of stream and cook grits aash with milk which was very delicious.

Philosophy of this aggregation and ceremony return to Tiregan celebration which it had certain value in ancient Iran. Tiregan ceremony to hold thirteen days of tir mah (Jul 3) of every year and its philosophy was because of archery of Arash Kamangir who in battle of kings- in the period of manochehr separate Iran and Toran with his archery. The thirteen days of tir mah was celebrated every year in gratitude of Arash dignity and this ceremony instead of omission after to accept Islam in Iran it became a religious ceremony and this ceremony in beginning of summer return to that ancient event.

Another philosophy of holding this ceremony was because of farmers harvest many cereals every year due to productivity of Farahan region, and they come together in this place for harmonize, regularity and to have good relations with each other and also in order that buying agricultural tools.

Here is "Yavashen" and "Daste Dastghale"

Turkish says "Jabr" and Persian say "yavashen"; it is an agricultural tool which is particular for thresh and winnow wheat from chaff.

Daste Dastghale is another agricultural tool which is used mow, clover clipping, and to harvest wheat.

Gharbil (harp) is a tool in order to sift wheat.

Key word: Tiregan celebration- Farahan region - zolfabad village- holy shrine of Ahmad Ebn Ali- yavashen