رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

مراسم تجمع جوانان عاشورایی در دانشگاه تفرش - نمایش محتوای خبر

 

 

مراسم تجمع جوانان عاشورایی در دانشگاه تفرش

مراسم تجمع جوانان عاشورایی در دانشگاه تفرش

مراسم تجمع جوانان عاشورایی در دانشگاه تفرش

 

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مراسم تجمع جوانان عاشورایی در دانشگاه تفرش با بیان اینکه باقی ماندن ارزشها در جامعه نتیجه قیام حسینی است گفت : وجود رهبر  مقدمه ای برای ایجاد عدل است