رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

مراتب و مدارج علمی امام خمینی (ره) - نمایش محتوای صدا

 

 

مراتب و مدارج علمی امام خمینی (ره)

مراتب و مدارج علمی امام خمینی (ره)

 

مراتب و مدارج علمی امام خمینی (ره)


در سال(1340 ه.ق) آيت الله حائري يزدي به درخواست علماي بزرگ شهر مذهبي قم از اراك مهاجرت و تحت الطاف الهي موفق شد حوزه علميه قم را تأسيس كند. امام (ره) در پي استاد، حوزه اراك را ترك كرد و در حوزه علميه ي قم به تحصيل پرداخت و درمحضر آيت الله حائري يزدي پايه هاي علمي و مباني فقهي و اصولي را تكميل كرد و در محضر مرحوم آيت الله شيخ علي اكبر يزدي ( معروف به حكيم) درعلم هيئت مهارت يافت.

امام خمینی(ره) از استاد و مراد خود مرحوم آيت الله شاه آبادي متون مختلف عرفان، حكمت و فلسفه را فراگرفت و خود را در درياي علوم اسلامي غرق كرد. در سال (1345 ه. ق) سطوح را به پايان رسانيد و به درجه اجتهاد نايل آمد و بدون نياز علمي و فلسفي به حوزه هاي علميه نجف در زمره­ي مجتهدين و نوابغ فقهي قرار گرفت .

کلمات کلیدی:

امام خمینی(ره)، حوزه علميه اراك، آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي، درجه اجتهاد، نوابغ فقهي

Keywords: Imam Khomeini, University Seminary, Degree of discretion