جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

مدیریت سرمایه گذاری دراستان - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیریت سرمایه گذاری دراستان

مدیریت سرمایه گذاری دراستان

مدیریت سرمایه گذاری دراستان

استاندار مرکزی در شورای برنامه ریزی استان گفت : در تلاش هستیم با جذب سرمایه گذار و ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی باعث اشتغالزایی و درآمد زایی برای استان باشیم و سرمایه گذاری در استان باید به صورت متوازن انجام شود

زمانی قمی با بیان اینکه جذب سرمایه و اعتبار برای استان باعث پیشرفت و حرکت روبه رشد می شود گفت : تشکیل کمیته ای برای پیگیری جذب اعتبار برای استان از ضروریات است

دکتر کریمی نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس هم گفت: سهم اعتبارات استان باید به صورت کلان افزایش یابدتابا مشکل کمبود اعتبارات دستگاه های اجرایی مواجه نباشند

وی افزود : افزایش صادرات ، وصول درآمدهای مالیاتی و حمایت از صنایع و رونق اقتصاد ازدیگر راه ها ی افزایش اعتبارات استان است

مقدسی نماینده مردم افزود : باتوجه به اینکه اعتبارات استان کم است اما نباید از کیفیت خدمات کاسته شود و باید این منابع را به روش های صحیح استفاده کرد

وی گفت : تصمیم سرمایه گذاران در استان بسیار موثر خواهد بود و از جمع بیکاری هم کاسته خواهد شد

منصوری نماینده مردم ساوه هم گفت : با شکل گیری و رونق اقتصادی استان می توانیم از مشکلات مالی عبور کنیم و برای شکوفایی صنایع باید دست به دست هم دهیم واز هیچ اقدامی عقب نشینی نکینم .

حسینی نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان هم افزود : تصمیمات مالی دستگاه های اجرایی هم باید متناسب با نیاز آن دستگاه وکارشناسی انجام شود وطی یک برنامه ریزی مناسبت همه دستگاهای اجرایی هم باید در آمد زایی داشته باشند .

خانم یادگاری معاون برنامه ریزی استاندار گفت : انضباط مالی باید در دستگاه های دولتی پیش بنی شود و از روشهای صحیح از این منابع استفاده کنند

وی با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای درحقوق و دستمزد 12 درصد افزایش و درسایر امورات 14 درصد افزایش داشته است گفت : به طور مجموع اعتبارات هزینه ای استان در سال 95 / 18 درصد افزایش داشته است

وی گفت : رویکرد جدید امسال دراعتبارات افزایش و در آمد زایی از اوراق مشارکت است.

در مجموع اعبتارات هزینه ای استان درسال 95 / 169 میلیارد تومان است که 14 درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد .