محمد صمدیان

نام پدر : محمد رضا

تاریخ تولد 1355

محل تولد  : فراهان

رشته تحصیلی:  هنر بازیگری

سابقه هنری: مجری گری در سریال ها و فیلم های کوتاه و بلند   بازیگری تاتر و هنرهای سنتی شبیه خوانی و نقالی از سال 1370

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __