ماهی های تنگ بلور

 

نام شعر: ماهی های تنگ بلور

ماهیای کوچیکِ تُنگ بلور

آرزوشون دیدنِ حوضِ خونه س

ماهیای قرمزِ میونِ حوض

آرزوشون رسیدن به رودخونه س

***********

منم اون ماهی خسته توی تُنگ

اما تو دریای دوری مگه نه؟

یه روزی دریا میاد می بردم

 دور از این تُنگ بلوری مگه نه؟

***********

یه روزی عطر نفس هات می پیچه

با صدای هرچی موجه می رسی

هر چی تُنگه بوی دریا می گیره

روی که می شکنه پشتِ بی کسی

***********

 

شاعر: عباس محمدی