رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

ماهیگیری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماهیگیری

 

حضور چشم گیر و بانشاط اقشار مختلف مردم از کودکان 4 تا 5ساله و بزرگ سالان که به این مکان آمدند و جمع ما را مزین کردند.

فعلا که ماهی نگرفتم و در انتظار هستم

ماهیگیری ورزش وقت گیری است ولی برای آرامش خوب است.

مسن ترین ماهیگیر سید صفر حسینی است.

کلمات کلیدی:

ورزش- ماهیگیری- ماهی- حضور مردم – بزرگسالان - کودکان-


Fishing

Salient and lively people attended of various classes of 4 to 5 year old children and adults who came to this place and emboss our community.

I have not fish yet and I am waiting.

Fishing is time consuming, but it is good for calm.

Safar Husseini is the oldest fisherman.

Key word:

consuming-fishing- fish- people- old children