رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

ماجراهای تی تی و دندان شیری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماجراهای تی تی و دندان شیری

 

تی تی با گاز زدن و خوردن سیبی قرمز زنگ یکی از دندانهای شیری او می افتد و ناراحت شده گریه کنان پیش مادرش می رود. مادر تی تی تفاوت دندان های شبری و دائم و همچنین مراقبت های لازم از آنها را برای او توضیح می دهد و ...