رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

قطره های زندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قطره های زندگی

Loading the player...

دانلود

با توجه به بحران ها و چالش هایی که امروزه وجود دارد استفاده بهینه از منابع آب باید از برنامه های اصلی کشور ما باشد. برنامه ریزی برای حفظ و بهره برداری بهینه از منابع آبی نیازمند به کارگیری ضوابط خاص خود می باشد. و در زیر چند راهکار برای مقابله با این بحران ارائه شده است.

1- ما باید در عرضه آب در کشور رشد جمعیت را در نظر بگیریم و برنامه ریزی مناسب جهت عرضه آب در آینده به آن جمعیت را داشته باشیم و تقاضای در حال رشد کشور را در نظر بگیریم.

2-ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در منابع آب را در نظر بگیریم.

3- جهت حفظ اکوسیستم آب شیرین مدیریت مناسب و اختصاص آب در آینده برنامه ریزی نماییم.

4- سیستم های منابع آبی پایدار به نحوی طراحی و اجرا شوند که در مقابل تغییرات مختلف سازگار، قدرتمند ودارای توانایی واکنش باشند.

5- ارزش نهادن به آب و جلو گیری از برداشت چاههای غیر مجاز

6- جلوگیری از توسعه باغها در سر شاخه های رود خانه حفظ بستر و حریم رود خانه

7- تغییر روشهای آبیاری و الگوی کشت و صرفه جویی آب در بخش کشاورزی و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب می تواند.

8- ساختار جدید آب پروژه های جدید ذخیره آب، روش های بهینه مدیریت منابع آب و بهره گیری از ابداعات و ابتکارات جدید

در پایان : در دهه های آینده جهان با بحران آب روبرو خواهد بود. اما در در کشور ما که معضل کمبود آب و خشکسالی ما را تهدید می کند سعی کنیم تا با اقدامات بلندمدت و سیاست‌های مناسب از شدت آسیب‌ها کاسته شود. کشور ما در صورت مدیریت بهینه آبی می‌توانند بحرانها را مهار کند. درصد زیادی از آب موجود در کشور صرف فعالیتهای کشاورزی می‌‌شود که بخش عمده‌ آن هدر می‌‌رود.در حالی‌که برخی از کشورها از جمله مراکش، الجزایر و مصر در زمینه مدیریت منابع آب سیاستهای موثری اتخاذ کرده‌‌اند . به گفته کارشناسان حدود 30 درصد آبهای ایران در آبیاری و کشاورزی هدر می‌‌رود.عرضه و تقاضای آب را مدیریت کنیم مدیریت عرضه شامل عملیاتی همچون انتقال آب را از طریق کانال، استفاده از آب زیرزمینی در آبیاری، استفاده تلفیقی از آب کانال ها و زیرزمینی می شود. مدیریت تقاضا مواردی همچون کاهش مقدار آب مصرفی در آبیاری، تغییرات نهادی و اصلاحات سازمانی، مشارکت کشاورزان در امر مدیریت منابع آب می گردد.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع صرفه جویی در مصرف آب در این ویدئو به اهمیت استفاده بهینه از آب پرداخته می شود.