رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

قصه گویی به زبان راجی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قصه گویی به زبان راجی

 

نام قصه آزمایشگاه دوستی:

مردی روزگار خوبی داشت و دارای ثروت بسیاری بود ولی پسری داشت لاابالی و خوش گذران. یکروز پسرش را نصیحت کرد و به او گفت چطور من که سه برابر تو سن دارم به اندازه تو دوست و رفیق ندارم! تو با این سن و سال کم چطور این همه دوست پیدا کردی؟ بیا دوستانت را آزمایش کن و از بین آنها بهترین را انتخاب کن. پدر پسرش را راهنمایی کرد که چطور از بین کسانی که اطرافش بودند و ادعا می کردند دوستش هستند بهترین را انتخاب کند. پسر به حرف پدرش عمل کرد و همه دوستانش را امتحان کرد ولی از بین آنها فقط یکی از این امتحان سرافراز بیرون آمد و پسر او را به عنوان دوستش انتخاب کرد و بقیه عمرش را به کار و تلاش پرداخت

کلمات کلیدی:

قصه - آزمایشگاه دوستی – آزمایش – امتحان - دوست – رفیق – راهنمایی – کار – تلاش

Story