جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

قدردانی از خبر مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

قدردانی از خبر مرکز

قدردانی از خبر مرکز

قدردانی از خبر مرکز

 

مدیرکل مرکز به اتفاق جمعی از مدیران با حضور در معاونت خبر از  معاون، مدیر وهمکاران خبر مرکز به خاطر پوشش مناسب و پیگیری شایسته وضعیت جاده ها، تصادفات جاده ای، آلودگی هوا تقدیر و تشکر نمود.