جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

فعالیت قرآنی در شهر خنجین - نمایش محتوای خبر

 

 

فعالیت قرآنی در شهر خنجین

قرآن کتاب زندگی است و تعالیم این کتاب انسان ساز ، باید در تمامی بخش های جامعه، تبیین شود.