جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

فضای مجازی ولنگار برای کشور یک جهنم سوزان است - نمایش محتوای خبر

 

 

فضای مجازی ولنگار برای کشور یک جهنم سوزان است

فضای مجازی ولنگار برای کشور یک جهنم سوزان است

فضای مجازی ولنگار برای کشور یک جهنم سوزان است

دادستان کل کشور گفت : فضای مجازی ولنگار برای کشور یک جهنم سوزان است.

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی گفت: دست اندرکاران فضای مجازی امروز باید بدانند که فضای مجازی ولنگار برای جامعه و کشور ما و برای مردم ما یک جهنم سوزان است اگر سالم سازی نکنیم اگر درست هدایت نکنیم و اگر درست محتوای آن را غربال نکنیم آسیب خواهیم دید.

حجت الاسلام منتظری در مراسم تودیع و معارفه قائم مقام دادگستری و دادستان اراک افزود: دشمن به سرعتی عجیبی بر روی فساد اخلاقی ، فساد عقیدتی و فساد فکری مردم جامعه برنامه ریزی می کند و مسولین امر باید هوشیار باشند

وی ادامه داد: دشمنان برای منافع خود از تمام امکانات و ابزارات و جذابیت این فضا برای جذب جوانان استفاده می کنند و اطلاعات دقیقی داریم که امروز جوامع استکباری ، جوامع بشری خصوصا جهان سوم و دنیای اسلام را هدف تهاجم فرهنگی قرار داده اند