رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

فرکانس های تلویزیون - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

فرکانس های تلویزیون

 

فرکانس شبکه آفتاب بر روی ماهواره

نام ماهواره

موقعیت مداری

فركانس MHz

S R

 

Badr 5 (ايران ست )

26 در جه شرقی -   H(افقی)

12264

27500

 
         

 


 

 

مناطق زیر پوشش سیگنال رسانی دیجیتال استان مرکزی

 
     
     
 
 • شهرستان اراک به غیر از بخش قره کهریز بر روی کانال های 36 و 42 (90 درصد)
 
 
 • شهر خنداب بر روی کانال های 30 و 36 (80 درصد)
 
 
 • شهر کمیجان بر روی کانال های 30 و 36 ( 90 درصد)
 
 
 • شهر فراهان بر روی کانال های 40 و 46 (85 درصد)
 
 
 • شهر ساوه به غیر از بخش نوبران بر روی کانال 36 و 42 (85 درصد )
 
 
 • شهر تفرش بر روی کانال های های 40 و46 (75 در صد)
 
 
 • شهر آشتیان بر روی کانال های های 44 و 50 (76 در صد)
 
 
 • شهر خمین بر روی کانال های 21 و 27 ( 85 درصد)
 
 
 • شهر محلات بر روی کانال های 56 و 62 ، کوی حجت محلات: بر روی کانالهای 30 و 36 (93 درصد)
 
 
 • شهر دلیجان بر روی کانال های 46 و 52 ( 80 درصد)
 
 
 • شهر شازند و مهاجران و حومه بر روی کانال های 53 و 59 ، شهر آستانه و حومه بر روی کانالهای 48 و 54 ، شهر هندودر در بخش سربند بر روی کانالهای 52 و 58 ، شهر شهباز و حومه بر روی کانال های 21 و 27 ، شهر توره با فرکانس 55 و 61 و دهستان نهرمیان با فرکانس 44 و 50 (92 درصد)
 
 
 • شهر زرندیه شبکه های دیجیتال قابل دریافت نمی باشد.
 
     

 


 

فرکانس شبکه های سراسری بر روی کانالهای آنالوگ

 

شبکه

اراک

ساوه

خمین

محلات

دلیجان

تفرش

آشتیان

شازند

زرندیه

کمیجان

خنداب

سیما

شبکه یک

30

47

30

38

28

12

35

29

25

8

8

شبکه دو

12

33

12

10

11

24

46

11

54

12

12

شبکه سه

28

24

24

26

34

30

52

23

47

21

21

شبکه چهار

24

53

42

32

22

36

58

35

44

33

33

شبکه آفتاب

8

27

8

6

5

8

40

9

64

24

24

شبکه خبر

54

21

36

44

40

42

23

41

49

0

0

شبکه آموزش

34

-

48

0

-

48

29

-

57

0

0

شبکه قرآن

48

-

54

-

58

-

-

47

60

-

-

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __