رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

فرهنگ اپارتمان نشینی - نمایش محتوای صدا

 

 

فرهنگ اپارتمان نشینی

فرهنگ اپارتمان نشینی

 

فرهنگ اپارتمان نشینی


 

رشد جمعیت شهری و گذر زمان در چند دهه گذشته باعث شده تا شکل زندگی مردم تغییر کند

زندگی کردن در خانه هایی که اندازه کوچکی دارند و خانه ای روی خانه ای دیگر ساخته شده مدلی از زندگی است که به ان اپارتمان نشینی می گویند و اداب خاص خود را دارد

مثلا اینکه نباید با لباس راحتی در مکان های مشترک حاضر شد.

نباید در امور شخصی همسایگان کنجکاوی کرد.

در مصرف آب،برق و گاز مشاع انصاف داشته باشید.

به کودکان اموزش دهید به اموال همسایه ها و امکانات ساختمان اسیب نرسانند.

کلمات کلیدی: فرهنگ اپارتمان نشینی،خانه های کوچک، اداب خاص، همسایگان ،امکانات ساختمان


Key word: Apartment