رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

فرمان امام - نمایش محتوای فجر

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

فرمان امام

فرمان امام


Loading the player...

داشتم توی خیابان بازی می کردم که یک نفر صدایم کرد برگشتم ببینم چه کسی است که دیدم یک نفر نظامی دستش را روی  شانه ام گذاشت و گفت :

(( ببینم پسر جان اسمت چیه ؟

گفتم : رضا

  کاری داری؟

او با لحنی ملایم پرسید : رضا جون چند سال داری ؟

گفتم : نه سال . راستی سر کار ، بفرمایید خونه

گفت : خونه تون کجاست؟

گفتم توی همین خیابان پلاک خونه مون هم  هفته . اصلا برای چی این سوالها رو  از من  می پرسید ؟

اسم شما چیه ؟

 گفت : اسم من ؟ اسم من احمده . می دونی ، راستش من یک چیزی می خوام

گفتم : (( خب چی  می خواهی؟

گفت : یک دست لباس شخصی و یک جفت کفش . می تونی بهم بدی ؟

گفتم : بفرمایید خونه بابام توی خونه ست

او همراه من به طرف  خانه مان راه افتاد . در خانه باز بود . من و او داخل  خانه شدیم . من جلوتر از او به اتاقم رفتم و به پدرم که نشسته بود و داشت چای می خورد گفتم  : بابا جون مهمان اومده خونه مون .

پدرم بلند شد و با دیدن احمد گفت : بگو بفرمایید تو .

احمد یا الله گفت و وارد اتاق شد . پدرم رو به من کرد و گفت :

رضا جون پاشو چای بیار .

من به آشپزخانه رفتم و به مادرم گفتم که برای مهمان چای بریز ، تا من ببرم . وقتی که با سینی چای به اتاقم برگشتم پدرم به احمد می گفت :

خب سر کار ، چه کاری از دست ما بر می آد تا برای شما انجام بدیم.

احمد گفت : آقا ، حتما می دونی که امام به ما سربازها دستور داده تا از پادگان فرار کنیم . منم به خاطر همین دستور  امروز  از دیوار پادگان پایین پریدم که پسرتان رضا رادیدم ، و به او گفتم که احتیاج به لباس و کفش دارم . رضا هم مرا به خانه تان و پیش شما آورد.

پدر به احمد تعارف کرد که چایش را بخورد . احمد بعد از خوردن چای دوباره گفت :  حالا  خواهش می کنم  که اگه می شه یک لباس و یک جفت کفش به من بدین . آخه  با این لباسها حتما مرا می گیرند.

پدرم بلند شد و صورت احمد  را بوسید و گفت : ان شا ء الله هر جا که می روی خدا پشت و پناهت باشد.

احمد لباسها را پوشید و گفت : خیلی خیلی متشکرم . من مدیون زحمت شما هستم . بعد احمد پدرم و مرا بوسید و خدا حافظی کرد تا برود . وقتی که او از در خانه مان بیرون می رفت ، پدرم گفت : قربان امام عزیزمان برود که چنین دستوری به شما جوان ها داده ، قربانش بروم....

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.