جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

فرازهای مهم سخنرانی نوروزی رهبر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فرازهای مهم سخنرانی نوروزی رهبر

دانلود

 

فتو نکته فرازهای مهم از سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب