فائزه امینی

نام : فائزه

نام خانوادگی: امینی

استان محل تولد: مرکزی

شغل: تهیه کننده رادیو - نویسنده-  ترانه سرا- ارزیاب

تحصیلات:کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولوکولی

 

بیوگرافی:

 دراستان مرکزی متولد شدم . در سال 1388وارد دانشگاه اراک در رشته فیزیک اتمی مولوکولی شدم .در سال 1387 کارم را با نویسندگی برنامه های  رادیویی کانون مهر و در حریم نور در صدا و سیما  ی استان مرکزی آغاز کردم.

 

شناسه هنری: (گزیده فعالیت های هنری)

 تهیه کنندگی برنامه رادیویی ایستگاه جوانی- نویسندگی برنامه کانون مهر و ارزیاب برنامه های رادیو استان   مرکزی

 

عناوین  و افتخارات کسب شده در جشنوارها :

جشنواره کشوری مادرانه رادیو فرهنگ رتبه اول  شعر و ترانه در سال 94

را ه یابی به بخش نهایی جشنواره بین المللی رادیو  در بخش(نویسندگی بر نامه رادیویی ایستگاه جوانی)

نامزد دریافت جایزه در بخش آنونس در جشنواره جوانه رادیو جوان در سال94

راه یابی به جشنواره تولیدات صدا وسیما مرکز استان در سال 1396 در بخش نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه ایستگاه جوانی