حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۷

فال کوزه - نمایش محتوای نوروز

 

 

فال کوزه

دانلود

در روستاهای شهرستان خمین خصوصا در روستای  طیب آباد مردم در شب چهارشنبه سوری در منزل یکی از بزرگان فامیل جمع می شوند  و آیینی بومی و محلی را  در این شب برگزار می کنند با نام فال کوزه .فال کوزه به این شکل است که هر کدام از افراد  شیئ را که مختص  ایشان است مثل انگشتر،...را داخل کوزه ای می اندازند و این کوزه را سه روز در مفابل آفتاب قرار می دهند و در شب چهارم کوزه را به خانه می آورند و یکی از کودکان حاضر در شب نشینی دست در کوزه می کند ویکی از اشیائ را بیرون می آورد .این شئ متعلق به هرکسی باشد می گویند وی سال نیکو وخرمی را پیش رو دارد

Jug omen