رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

غلط خواندن قرآن با زبان روزه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

غلط خواندن قرآن با زبان روزه

دانلود

یکی از مبطلات روزه ، دروغ بستن به خدا و پیامبر میباشد و ممکن است غلط خواندن قرآن یا احادیث توسط شخص روزه دار مصداق دروغ بستن به خدا و پیامبر باشد ، در این پادکست پاسخ حجت الاسلام مرتجی کارشناس پاسخ به مسائل شرعی در مورد این سوال که آیا در صورت غلط خواندن قرآن با زبان روزه ، روزه باطل است؟ بشنوید

False reading the Koran with fasting

Wrong sentences read the Quran with fasting