سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

غروب طلوعی که معجزه قرن شد - نمایش محتوای خبر

 

 

غروب طلوعی که معجزه قرن شد

غروب طلوعی که معجزه قرن شد

غروب طلوعی که معجزه قرن شد

 

کمتر از صدسال پیش در ساروق که آن روزها از روستاهای بزرگ اراک بود، واقعه‌ای در اعماق خاموشی روی داد که دنیا را تکان داد، در آن واقعه عظیم جوانی به نام محمد کاظم کریمی که جوانی 27ساله بود درس و مکتب نرفته ، حافظ قرآن شد

واقعه حافظ قرآن شد محمد کاظم کریمی مدتها از سوی او مخفی ماند اما به مرور برملاشد و در دیدار با بزرگان دین در قم این راز جهانی و اثبات شد

کیفیت حافظ شدن وی به گونه ای بود که کربلایی کاظم ، آیات قرآن را نورانی می دید و از میان جملاتی و نوشته هایی که پیش روی وی قرار می گرفت ، آیات قرآن را نورانی و سبز می دیده و از حفظ می خوانده و سایر خطوط ، در نظر او تاریک بوده

محمد کاظم کریمی که بعدها به کربلایی کاظم ساروقی شهرت یافت دیدارهایی با مجتهدین داشت
آیت الله سید احمد زنجانی، آیة الله سیدعبدالله شیرازی، آیة الله مرعشی نجفی و آیة الله مکارم شیرازی از جمله این بزرگان بودند که به معجزه بودن وی صحه گذاشتند