رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

غذای شیر جوش - نمایش محتوای صدا

 

 

غذای شیر جوش

غذای شیر جوش

 

غذای شیر جوش


 

شیر جوش غذایی است که از شیر گوسفند تهیه میشود و معمولا چوپانان آن را درست میکنند.

در هنگام ظهر که چوپان گله را جهت استراحت به محل استراحت آنها که معمولا در نزدیکی آب می باشد انتقال میدهد و بعد از اینکه گله آبی خورد و شروع به استراحت کرد  چوپان نیز به سراغ گوسفند های ماده ایی که شیر دارند رفته و به مقدار کافی شیر می دوشد و به محل استراحت خود بر میگردد سپس بعد از صاف کردن شیر و زدن مقداری قره قروت به آن  تعدادی سنگ را در آتش (ذغال سرخ) گذاشته تا داغ شوند بعد از داغ شدن سنگ ها آنها را یکی یکی و با صبر و حوصله داخل شیر می اندازد و تا حدی ادامه میدهد تا شیر شروع به جوشیدن کند و در نهایت سنگ ها را درآورده  و  در این حالت شیر داغ آماده است و معمولا نون را در آن تلیت کرده و یا با نون می خورند که بسیار خوشمزه و مقوی است

معمولا شهر نشین ها که با شیرجوش آشنایی دارند زمانی که به روستا می آیند به چوپانان سفارش تهیه این غذا را می دهند .

کلمات کلیدی: شیر جوش، غذا ،چوپانان ،گوسفند، شیر ،سنگ ،تلیت ،داغ شدن، قره قروت


Key word: Boiling milk, Food, Shepherd