رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

غار سفید خانی اراک - نمایش محتوای صدا

 

 

غار سفید خانی اراک

غار سفید خانی اراک

 

غار سفید خانیاین غاردر 18کیلومتری جنوب شهرستان اراک در کوه سفید خانی واقع شده است. در دامنه این رشته کوه چشمه های آب فراوانی وجود دارد که معروفترین آنها چشمه چپقلی است که آب بسيار گوارايي داشته و براي بيماري‌هاي مجاري ادرار و سنگ مثانه مفيد است .

از زیبایی های غار«وجود دودکش جن» است که در دهانه غاربه صورت تنوره دیده می شود. همچنین وجود یک چاله بزرگ آب وستونهای استالاکتیتی فراوان و زیبا ازدیگرجاذبه های غار سفید خانی است

کلید واژه ها:

غار سفید خانی، شهرستان اراک، کوه سفید خانی، چشمه چپقلی،


Kay words

Sefid Khani Cove, Arak City, Sefid Khani Muntain, Spring Chepeghli