عید بندگی و جشن قربانی هوای نفس

 

دهم ذی الحجه مصادف با عید سعید قربان، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ فردا دهم ذی الحجه مصادف با عید سعید قربان / جشنِ قربانی هوای نفس و از بزرگ ترین اعیاد مسلمانان یادآور فداکاری و ایثار ابراهیم در راه رضای معبود و تسلیم و ایمان اسماعیل در قربانگاه عشق است.

این عید زیباترین جلوه تعبد در برابر خالق و جشن رهایی از اسارت و گذشتن از تعلقات دنیوی و وسوسه های شیطانی است.


دانلود