رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

عکس نوشته سخنان رهبر انقلاب در 19 دی97 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عکس نوشته سخنان رهبر انقلاب در 19 دی97

 

🚨 تفاوت نظام محاسباتی حضرت امام خمینی و آمریکایی‌ها:
 
⚠️ آن‌ها از اول انقلاب تحریم کردند و گفتند ۵-۶ ماه دیگر انقلاب از بین می‌رود
 
👈 امام(ره) فرمود صدای خردشدن استخوان‌های مارکسیسم را می‌شنوم و چندی بعد همه این را دیدند
 
🔻 رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار مردم قم:
 
🔸️ قیام مردم قم صف‌بندی دو دستگاه محاسباتی و دو نظام معرفتی بود که صف‌بندی دو الگوی تحلیلی را مقابل یکدیگر نشان داد:
 
🔹️ یک نظام معرفتی، لیبرال‌دموکراسیِ دروغینِ پای‌در‌گلِ غربی است و یکی نظام معرفتی توحیدی اسلامی است. قیام مردم قم تقابل دو دستگاه پیش‌بینی و محاسباتی را نشان داد. 
 
🔸️ آن محاسبات آمریکایی‌ها است که ایران را در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب #تحریم کردند و بنا کردند که تا ۵-۶ ماه دیگر انقلاب اسلامی از بین می‌رود.
 
🔺️ آن نظام محاسباتی امام(ره) است که گفت صدای خُرد شدن استخوان مارکسیسم را دارم می‌شنوم و چندی بعد همه این را دیدند. 
 
 #دیدار_مردم_قم
۹۷/۱۰/۱۹