رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

عملیات طریق القدس (گروه 103) - نمایش محتوای صدا

 

 

عملیات طریق القدس (گروه 103)

عملیات طریق القدس (گروه 103)

 

عملیات طریق القدس (گروه 103)در چنین روزی 103 نفر از رزمندگان سپاه و بسیج استان مرکزی شهر اراک است که به صورتی داوطلبانه در سال 1360 به جبهه های حق علیه باطل اعزام شدند.

هدف آنها شرکت در عملیات بزرگی بود، که به آزاد سازی شرق بستان و قطع ارتباط نیروهای عمل کننده عراق در این منطقه منجر می شد. این گروه به فرماندهی سردار شهید رحیم آنجفی به جبهه بستان و کرخه اعزام شدند. و محل دقیق درگیری آنها با نیروهای عراقی کنار نهر سابله از انشعابات کرخه و دقیقا روی پل سابله است. در این عملیات 7 تن از گروه 103 نفر رزمنده اراکی به درجه رفیع شهادت نایل شدند: شهیدان مهدی ثامنی، محمد شفیع عزت پناه، علی جودکی، محمد زراستوند، مجید ترکمانی، قدرت الله چاردیوار، اسدالله داوودی.

کلید واژه ها:

گروه 103 نفری، بسیج استان مرکزی، شهید رحیم آنجفی، آزادسازی بستان، پل سابله، شهید مهدی ثامنی،


Kay words:

Group of 103 people, Rahim Anajafi martyr, liberalization of Bostan city, Sable bridge