رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

عملکرد سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

عملکرد سیما

 


 

عملکرد سیمای مرکز مرکزی در 4 ماهه اول سال 89 

 
   
 عملکرد تولید سیما:  
   
 
طبقه

مجموع مدت کل 

الف-
ب3:27:00
ج204:46:00
د103:31:00

جمع کل

311:44:00

 
 
   
   
 عملکرد پخش سیما:  
   
 
نحوه پخشمجموع مدت کل
تولید353:30:33
تامین424:48:33
میان برنامه124:28:50
مجله تصویری-
خبر84:15:53
تکرار84:35:38
پیام بازرگانی30:3:23
جمع کل1101:42:50

 

 
   


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __