علیرضا عراقی اهوازی

نام : علیرضا

نام خا نوادگی : عراقی اهوازی

عنوان شغلی : تهیه کننده

 

 بیوگرافی:

در سال 77 13به عنوان تهیه کننده در رادیو دزفول مشغول به فعالیت شدم از سال 80 الی 84 به عنوان کارمند تولید در سیمای مرکز خوزستان و یزد ادامه فعالیت داشتم

 

 

شناسه هنری: (گزیده فعالیت های هنری)

دستیار فیلم تلویزیونی ( تله فیلم (اعماق فیلم)

تهیه برنامه های صبح گاهی و عصر گاهی و مناسبت های مختلف

 

سوابق کاری :

تهیه برنامه گلبانگ صبح ، موج آشنا ، ما می توانیم ، نشست هفته ، سپیده وصل ، در شهر