رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

علم گردانی در روستای هزاوه اراک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

علم گردانی در روستای هزاوه اراک

آیین سنتی علم گردانی در روستای هزاوه اراک

در کشور ما ایران آیینهای مختلفی برای عزاداری در ماه محرم وجود دارد که هرکدام از آنها به دلیلی به وجود امده است. آیین علم گردانی برای اطلاع مردم شهر از فرارسیدن ماه محرم ماه عزای حسینی از دیرباز در اراک برپا می‌شده است.

مردم روستای هزاواه از دیرباز همچون گذشتگان خود از آغاز ماه محرم با برگزاری مراسم علم گردانی در دهه اول ماه محرم نسبت به سالار شهیدان ابراز ارادت وعزاداری می کنند

مردم بیرقهای عزا را از انبارها بیرون می‌آورند و در شهر می‌چرخانند تا همه بدانند ماه محرم، ماه عزای حسینی آمده است