رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

عروسکی بی نظمی فرچه و فرناز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عروسکی بی نظمی فرچه و فرناز

  

این برنامه عروسکی در خصوص زندگی خانواده 4 نفر شامل پدر و مادر و یک دختر و پسر است. نام پدر خانواده پشمل خان است و مادر خانواده علف نار خانم است. اسم پسر خانواده فرچه و دختر خانواده فرناز نام دارد. در یک صبح  زیبا پشمل خان در حال استراحت بود و علف ناز خانم هم در آشپزخانه مشغول جمع و جور بود. بچه ها درحال آماده شدن برای رفتن به مدرسه بودند. فرچه بدمبال جوراب هایش می گشت  ولی آنها را پیدا نکرد و به مادرش گفت مامان جوراب های مرا ندیده ای در آنموقع فرناز آمد در حالی که شلوار فرچه را بجای مقنعه اش به سر کرده بود فرچه با ناراحتی گفت چرا شلوار مرا پوشیدی و فرناز جواب داد مقنعه خودم است مگر رنگش را نمی بینی آبی است!

علفناز خانم عصبانی شد و به بچه ها گفت چرا انقدر سر و صدا می کنند که تلفن شروع به زنگ زدن کرد سرویس بچه ها بود که اطلاع داد ماشینش خراب است و نمی توانند سراغ بچه ها بیاید! فرچه از اینکه به مدرسه نمی رود خوشحال شد ولی فرناز گفت که امروز علوم دارد و باید کار عملی اش که لوبیای سبز کرده است به مدرسه ببرد. فرچه خندید و گفت دیشب گرسنه اش بوده و لوبیا را خورده است و فرناز شروع به گریه کردن کرد و پشمل خان از سرو صدای بچه ها بیدار شد و علفناز خانم به او گفت باید بچه ها را به مدرسه ببرد و پشمل خان از علفناز خانم خواست سوئیچ ماشین را بیاورد ولی علفناز خانم به او گفت سوئیچ را به همراه شلوار پشمل خان داخل ماشین لباس شویی انداخته است و ...