رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

عباس اقبال آشتیانی - نمایش محتوای صدا

 

 

عباس اقبال آشتیانی

عباس اقبال آشتیانی

 

عباس اقبال آشتیانی


 

عباس اقبال آشتیانی فرزند محمدعلی در سال 1275 خورشیدی در آشتیان زاده شد. پس از آموختن دروس ابتدایی در سال 1328 قمری به تهران آمد و ابتدا به مدرسه شرکت گلستان و سپس به مدرسه دارالفنون وارد شد. پس از فراغت از تحصیل در کتابخانه عمومی معارف مشغول کار شد و در همان اوقات در مدرسه دارالفنون زبان فارسی تدریس می کرد

وی در سال 1304 خورشیدی از طرف وزارت جنگ با سمت منشی به همراه هیات نظامی ایران به پاریس رفت و توفیق یافت که از دانشگاه سوربن درجه لیسانس در ادبیات را اخذ کند. شهرت نویسندگی اقبال با نشر مقالات تاریخی و ادبی در مجله های دانشکده، فروغ و تربیت شروع شد. پس از بازگشت از اروپا به استادی دانشگاه برگزیده شد و در فرهنسگتان ایران از اعضاء دائمی بود.

از سال 1323 تا 1328 خورشیدی مجله یادگار را در تهران منتشر کرد و نیز به تاسیس انجمن نثر آثار ایران مبادرت ورزید که نثر کتب مفقود فارسی را منظور داشت. وی تأهل اختیار نکرد و در چند سال آخر عمر سمت رایزن فرهنگی ایران در کشور های ترکیه و ایتالیا را داشت ، سرانجام در 21 آبان ماه 1334 خورشیدی در شهر رم درگذشت، و در بارگاه شاه عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد.

کلمات کلیدی:

عباس اقبال آشتیانی،شهر آشتیان، مدرسه دارالفنون،نویسنده، رایزن فرهنگی ایران ،بارگاه شاه عبدالعظیم حسنی


Key work: Abbas Eqbal Ashtiani, Author

« در شبکه اینترنتی نگاه بیشتر ببینید »