جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

طنین گلبانگ شورانگیز الله اکبر در آسمان استان - نمایش محتوای خبر

 

 

طنین گلبانگ شورانگیز الله اکبر در آسمان استان

طنین گلبانگ شورانگیز الله اکبر در آسمان استان

طنین گلبانگ شورانگیز الله اکبر در آسمان استان

 

گلبانگ شورانگیز الله اکبر ، در فضای استان طنین انداز شد

به یاد ایام پرشور و شعور بهمن 57 ، مردم استان ساعت 21  دیشب بانگ الله اکبر سر دادند

همزمان آسمان برخی شهرهای استان نورافشانی شد.