رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

طنز کوتاه - نمایش محتوای صدا

 

 

طنز کوتاه

طنز کوتاه

  

   
 

 

طنز کوتاه

   

 

 

این برنامه عبارت های کوتاه طنز است که به مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ عمومی می‏پردازد.

 

کلیدواژه: طنز کوتاه، فرهنگ عمومی

Short fun program:

Key words: Short fun program, opinion cultur.