طنز شام عروسی

 

در مکتب انسان ساز اسلام، سنت حسنه ازدواج بسیار َآسان و ساده و بدور از آداب و رسوم غلط و دست و پاگیر است که حتی پایین ترین طبقات اجتماع، به راحتی می توانند بر اساس ملاک ها و تناسب های معرفی شده از طرف اسلام به تشکیل خانواده اقدام کرده و ازدواج کنند. اما امروز موجی از آداب و رسوم غلط و ناشایست به راه افتاده که مشکلات را پیچیده کرده و مانع از ازدواج جوانان می شود و در نتیجه سن ازدواج نیز روز به روز بالا می رود.

از جمله این رسوم ناصحیح برگزاری مراسم عروسی در تالار های گرانقیمت است که هزینه هایی را در ابتدای زندگی بر زوجین تحمیل میکند همچنین حضور میهمانان در مراسم ولزوم پرداخت پول معذوراتی برای ایشان ایجاد می کند لذا در این طنز به نقد بخشی از این رسوم ناصحیح پرداخته شده است.

Loading the player...