رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

طنز بزبزقندی - نمایش محتوای صدا

 

 

طنز بزبزقندی

طنز بزبزقندی

  

   
 

           

              طنز بز بز قندی  

      

   

نام داستانی قدیمی در ادبیات کودکانه ایران  است که سینه به سینه در فرهنگ ایرانی منتقل شده است. و این طنز با ظرافت زیاد از این داستان برای بیان مشکلات اقتصادی موجود در جامعه استفاده کرده است.

کلیدواژه ها: بزبز قندی، مشکلات اقتصادی.

 

Boz Boz Ghandi:

Boz Boz Ghandi is an Iran's old story in foluclohor, this is fun program is about economic issue.

Key words:

    Boz Boz Ghandi, economic issue, fun program