طنز انتقام

 

فردی که در باشگاه از هم باشگاهی اش کتک خورده است برای گرفتن انتقام با برادر بزرگترش که فردی تنومند است به جلوی خانه هم باشگاهی اش می آید ولی وقتی فرد موردنظر که پسری کم سن وسال است جلوی در می آید برادر بزرگ هم که قبلا از اوکتک خورده است پا به فرار می گذارد

Loading the player...