رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

طنر مقاوم سازی - نمایش محتوای صدا

 

 

طنر مقاوم سازی

طنر مقاوم سازی

 

طنر مقاوم سازی


مشاهدات نشان می دهد خسارات مالی و جانی در مکانهایی که زمین لرزه روی داده اغلب متوجه ساختمانهایی است که بنای قدیمی و فرسوده دارند.

بر این اساس دولت برخی بودجه های کمکی را برای اصلاح و مقاوم سازی به این ساختمان ها اختصاص داده است اما کسانی هستند که این کمک مالی را برای کارهای دیگر استفاده می کنند.

کلیدواژه ها: مقاوم سازی، زمین لرزه، بنای قدیمی و فرسوده،

Kay words:

Retrofitting, Earthquake, old bulding