رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

طریقه ساخت ظروف چینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طریقه ساخت ظروف چینی

مدت ویدئو : 3:16

وقتی رنگ و لعاب بر سفال ساخته شده بنشیند چینی نام می گیرد. مواد اولیه تولید ظروف چینی شامل خاک کانولن سیلیس و فلوسپات می باشد که این مواد اولیه با فرمول خاص ترکیب می شود و خمیری تشکیل می شود که به این خمیر کالباس می گویند. این کالباس در قسمت فرم فرآیندی طی می کند و با استفاده از دستگاههای فرم به ظروف تبدیل می شود.

در  روش دوم دوغاب در قالب ریخته می شود. سپس در مرحله بعد بمدت یک روز می ماند و بعد از اینکه خمیر دلخواه شکل گرفته پوشیده از رنگ و لعاب شد در کوره قرار می گیرد و 1300 تا 1350 درجه حرارت، پخته می شود سپس نمونه هایی از عکس برگردان بر روی ظروف چسبانده می شود و دوباره وارد کوره می شود. در ایران  صنعت چینی 40 سال سابقه دارد و 18 کارگاه تولید چینی در کشور وجود دارد. در جهان حدود 2000000 تن چینی توید می شود و ایران با تولید 85000 تن چینی دومین کشور تولید کننده ظروف چینی در دنیاست.

China dish

     

  " در نگاه بیشتر ببینید "