طریقه بافت کلاه با نقش تیغ ماهی

 

بافت تیغ ماهی برای کلاه و لباس و ...استفاده می شود و حالت کشبافت دارد. تعداد دانه هایی که سر می اندازیم بسته به نوع لباس است .در نقش تیغ ماهی سه تا دانه از زیر و یک دانه را از رو می بافیم. لازم به ذکر است دانه اول همیشه رد می شود. در رژ دوم بافت گندمی مشخص می شود در واقع بافت  گندمی بافت ساده ایست که همه دانه ها از زیر بافته می شود و قبل و بعد از بافت گندمی هم دانه ها از زیر بافته می شود. در واقع سه تا دانه ها را از زیر و یک دانه را از رو بافته می شود و در هر رژ تکرار می شود.

برای بافت کلاه  برای سن شش، هفت ماهه 50 دانه سر می اندازیم و بلندی کلاه بسته به سلیقه خودمان است اگر قرار است لب کلاه تا بشود طول کلاه را بلندتر می بافیم. در رژ های آخر دو دانه بافت شده را یکی می کنیم و  انتهای کلاه را جمع می کنیم. در این کلاه تکه هایی که برای تزئین کلاه استفاده شده است  که جدا گانه  بصورت  مربع بافته شده و  بر روی کلاه با قلاب وصل شده است.

کلمات کلیدی: بافت - بافتنی - آموزش بافتنی - آموزش تیغ ماهی - آموزش کلاه - کلاه بافتنی - کشبافت - کارهای هنری - هنر دست -  

 

 

Loading the player...