طریقه بافت شال سه گوش

 

این شال با استفاده از میل گرد بافته می شود و از بالا و از قسمت پهن بافته می شود و 326 دونه سر بیاندازید .

 دونه هاییکه سر انداخته می شود حتما تعدادشان فرد باشد و در ادامه دائما از تعداد دونه ها کسر می شود. بافت شال بافت نخودی است. در این بافت  یک طرف کلا از زیر بافته می شود و یک طرف کلا  از رو بافته می شود. اول 3 دانه را یکی می کنیم و دو دونه اضافه می کنیم به روش اضافه کردن ژوته می گویند و به همین صورت ادامه می دهیم. باید دقت شود در آخر بافت 4 دونه اضافه بیاید که چهار تا را یکی می کنیم و یک دانه را به داخال یکی می اندازیم و در دور بعد اولین دونه رد می شود و دومین دونه را یک پیچی به میل می دهیم و بافت را ادامه می دهیم و به همین صورت شال سه گوش آماده می شود و از نخ های تزئینی و گل های تزئینی و برای دور شال هم از قلاب بافی استفاده کنیم.

کلمات کلیدی: انواع بافتنی- طریقه بافت- انواع شال بافتنی شال سه گوش- طریقه بافت شال سه گوش- بافت نخودی - بافت ژوته- بافت زیر- بافت رو - تعداد دانه - دانه های بافت

Loading the player...