جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

طرح آموزشی بهسامان در مدارس خمین آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

طرح آموزشی بهسامان در مدارس خمین آغاز شد

طرح آموزشی بهسامان در مدارس خمین آغاز شد

طرح آموزشی بهسامان در مدارس خمین آغاز شد

مدیر توزیع برق شهرستان خمین در آئین نمادین آغاز این طرح در مدرسه 15 خرداد خمین گفت: هدف از اجرای طرح آموزشی بهسامان در مدارس انتقال اطلاعات صحیح مصرف و ایجاد فرهنگ مصرف بهینه منابع ملی است.

حسینعلی فرامرزی افزود: طرح بهسامان 10سال است که در کشور اجرا می شود و در شهرستان خمین نیز این طرح 3برای سومین سال متوالی به صورت نمادین دربرخی از مدارس انجام می شود.
وی اظهارکرد: طرح بهسامان با آموزش اهمیت منابع ملی در تولید و توزیع و مدیریت مصرف اجرا می شود و امسال با برنامه ریزی مناسب و خروجی اطلاعات هدفمند از ذهن دانش آموزان مسائل ایمنی نیز در دستور کار قرار دارد.

فرامرزی گفت: با هماهنگی و تعامل با آموزش و پرورش بیش از 300 دانش آموز مقطع ابتدایی در سال های گذشته با طرح بهسامان آشنا شدند.

وی ادامه داد : امسال با یک برنامه ریزی کار آمد و هدفمند شمارجامعه هدف دانش آموزی بیش از سال های قبل است.

فرامزی اظهار کرد: مصرف سالانه برق در شهرستان خمین 54 مگابایت است که امیدمی رود با طرح بهسامان و آموزش کودکان و ایجاد فرهنگ درست مصرف از منابع ملی این مقدار کاهش یابد تا سرمایه عظیم ملی برای نسل های بعدی هم ماندگار باشد.

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمین در این آئین گفت : با توجه به کم بودن منابع انرژی، فرهنگ سازی در مینه مصرف بهینه منابع ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مهدی محمدی افزود: در راستای طرح بهسامان مباحث آموزشی از طریق تدریس در کلاس، سخنرانی، توزیع کتب و بروشور و ابزار آموزشی به دانش آموزان مدارس ابتدای منتقل می شود.

شهرستان خمین دارای 17 هزار دانش‌آموز است که در 668 کلاس مشغول تحصیل هستند.