اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

طرح افزاینده ایمنی کابین های تله کابین - نمایش محتوای خبر

 

 

طرح افزاینده ایمنی کابین های تله کابین

شناسه : 351015118
Loading the player...

دانلود

طرح مخترع ساوجی در سیسبم  افزاینده ایمنی کابین های تله کابین