حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

طرح افزاینده ایمنی کابین های تله کابین - نمایش محتوای خبر

 

 

طرح افزاینده ایمنی کابین های تله کابین

شناسه : 351015118

دانلود

طرح مخترع ساوجی در سیسبم  افزاینده ایمنی کابین های تله کابین