رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

طبیعت زیبای سرچشمه محلات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طبیعت زیبای سرچشمه محلات

 

سرچشمه محلات واقع در استان مرکزی است با دیدینی های جذاب و چشمه های زلال و درختان سربفلک کشیده شده.

سرچشمه محلات پارک بسیار دیدینی است اگر به استان مرکزی آمدید حتما به سرچشمه محلات بیاید و از این فضای دیدنی استفاده ببرید.

کلمات کلیدی: استان مرکزی- محلات- سرچشمه محلات- دیدینی های جذاب- چشمه های زلال- درختان سربفلک کشیده-


Mahalat springhead: Mahalat springhead is located in Markazi province and it has attractive landscapes and clear springs and soaring trees.

Mahalat springhead is very spectacular. Go to Mahalat springhead and enjoy this spectacular landscape if you come to Markazi province.

Key word: Markazi province- Mahalat springhead- attractive landscapes- soaring trees-