جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

ضرورت اعمال محدودیت ترافیکی به منظور کنترل آلودگی هوای اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

ضرورت اعمال محدودیت ترافیکی به منظور کنترل آلودگی هوای اراک

ضرورت اعمال محدودیت ترافیکی به منظور کنترل آلودگی هوای اراک

ضرورت اعمال محدودیت ترافیکی به منظور کنترل آلودگی هوای اراک

 مدیرکل  گفت: اعمال شرایط ترافیکی به منظور کنترل آلودگی هوای اراک ضروری است وسازمان های متولی این حوزه باید در وضعیت کنونی حل ونقل و ترافیک اراک بازنگری داشته باشند.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در پنجمین جلسه کارگروه طرح جامعه کاهش آلودگی شهر اراک اظهار داشت: اراک طی ۲۳۲روز گذشته سال جاری، ۱۴۸روز هوای سالم و ۸۴روز هوای ناسالم راتجربه کرده است.

وی افزود: بیشترین آلودگی شهر اراک در سال جاری در تیرماه به مدت ۲۷روز و کمترین آلودگی در فروردین ماه به مدت یک روز اتفاق افتاده است.

ابراهیمی بیان داشت: اراک امسال در مجموع ۷۹ روز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و پنج روز هم در وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها بوده و در شهریور امسال نیز ۱۵روز هوای ناسالم برای آن ثبت شده است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی درباره مصوبات نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک گفت: این جلسه هشت مصوبه داشت، که مقرر شد اداره کل محیط زیست در راستای اجرای مصوبات جلسه هفدهم خردادماه ۹۵، در خصوص برخورد با صنایع آلاینده گزارشی را در جلسه آینده به اعضای کارگروه ارایه دهد.

وی ادامه داد: همچنین احداث هرگونه سد و بند جدید در حوزه آبریز تالاب میقان بدون اخذ مجوز از کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک ممنوع و قرار شد تا پایان ماه جاری یک و نیم خط از خطوط چهار و پنج ایرالکو از مدار خارج شده و سایر دیگ های باقیمانده قدیمی نیز تا پایان سال جاری از مدار خارج شود.

ابراهیمی در مورد دیگر مصوبات جلسه گفت: دانشگاه علوم پزشکی اراک مکلف شد نسبت به بررسی اثرات فعالیت خطوط قدیم ایرالکو بر روی کارکنان این مجموعه اقدام کند و ایرالکو هم باید در این خصوص همکاری لازم را با گروه تحقیق داشته باشد.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان کرد: در وضعیت حمل ونقل و ترافیک کلانشهر اراک توسط شهرداری اراک باید بازنگری شود و پس از اخذ نظر محیط زیست استان مرکزی و راهنمایی و رانندگی و پس از تایید شورای ترافیک استان و کشور، اعمال محدویت ترافیکی در محدوده کلانشهر لحاظ خواهد شد.

ابراهیمی کارنامی  اظهار داشت: اعتبار طرح براساس ماده ۲۳قانون جرایم راهنمایی و رانندگی تامین می شود و به گفته مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک اراک بالغ بر ۵۰۰میلیون تومان اعتبار برای آن نیاز است..

در این جلسه همچنین بادرستانی مدیرعامل نیروگاه شازند، سیف، مدیر بهره برداری شرکت ایرالکو، طاهر احمدی، رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک و تاج آباد رییس شورای اسلامی اراک مطالبی را در زمینه آلودگی هوای اراک بیان کردند.