سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

صید ماهیان سردآبی از مزارع پرورش ماهی دو منظوره استان آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

صید ماهیان سردآبی از مزارع پرورش ماهی دو منظوره استان آغاز شد

صید ماهیان سردآبی از مزارع پرورش ماهی دو منظوره استان آغاز شد

صید ماهیان سردآبی از مزارع پرورش ماهی دو منظوره استان آغاز شد

تا پایان سال 2 هزار و پانصد تن آنواع آبزیان در استان مرکزی صید می شود

اکبری مدیر شیلات استان گفت : صید ماهیان سردآبی از مزارع پرورش ماهی دو منظوره استان آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

اگبری گفت : دراستان مرکزی 270 مزرعه پرورش ماهی وجودداردکه 80 درصد این مزارع از استخرهای دومنظوره به منظور پرورش ماهی وذخیره آب کشاورزی در جوار مزارع کشاورزی احداث شده و فصل پرورش ماهی همزمان با فصل کشت و کشاورزی است.

مدیر شیلات استان گفت : سرانه مصرف ماهی سالانه هشت کیلو و 400 گرم است و هرساله به نه هزار تن ماهی برای تامین غذایی استان نیاز است که 30 درصد آن در مزارع پرورش ماهی استان تولید و بقیه از سایر استان ها تامین می شود.

صید ماهیان سردآبی از مزارع پرورش ماهی دو منظوره استان آغاز شد