رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

صنایع پتروشیمی – بوتادین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صنایع پتروشیمی – بوتادین

 

 

هیدروژن زدایی یا بوتن روش دیگر تولید محصول است. این ماده خوراک اصلی برای تولید پلیمر بوتادین  در راکتور می باشد. اما در روش محلول کنترل بیشتری بر ساختار فضایی در حین واکنش اعمال شده و خواص فیزیکی آن متفاوت است.

کیفیت پلیمر تولیدی و سرعت واکنش هر دو با پیشرفت تولید کاهش می یابد به همین علت رسم بر این است واکنش پیش از تبدیل کامل متوقف شود. در مرحله رسوب دهی لاستیک از امولیسیون یا محلول حلال  صورت گرفته است و پس از آن لاستیک خشک شده و به شکل مکعب متراکم دسته بندی می گردد. با تزریق یک نمونه به درون دستگاه و بررسی نمودارهای حاصله میزان و اجزای تشکیل دهنده نمونه مشخص می گردد. این اعداد و ارقام به اتاق کنترل گزارش شده تا در کنترل فرآیند محصول کیفیت آن مورد استفاده قرار گیرد.

پس از تشکیل پلی بتادین در راکتور، پلیمر به قسمت آبگیری منتقل شده و تحت فشار غلتک ها قسمت زیادی از آب همراه خود را از دست می دهند. محصول نهایی در قالب ریخته شده و بصورت مکعب مستطیل بسته بندی می شود.پلیمر پس از قرار گرفتن در میان پلاستیک ضد نور و جعبه های چوبی به انبار محصولات که مقصد نهایی است منتقل می گردد.

در آزمایشگاه تکنیکال از نمونه های محصول قطعاتی جهت بررسی کیفیت و انجام آزمایشات مختلف ساخته می شود. این قطعات به آزمایشگاه فیزیکال فرستاده شده و در آنجا آزمایشهایی نظیر مقاومت در برابر ضربه یا ضربه پذیری، شفافیت و بسیاری دیگر بر روی نمونه صورت می گیرد.

کلمات کلیدی: صنایع پتروشیمی – بوتادین - هیدروژن زدایی


Petrochemical industries- butadiene

Dehydrogenation or Butene is the other methods of production. This is the main feedstock for the production of butadiene's polymer in the reactor .

The deposition of the emulsion of rubber or rubber-soluble solvent was accomplish in this stage and after the rubber dried it classified in the form of compressed cube.

The sample is determined by injecting a sample into the machine and checking the obtained figures components of the sample.

After Poly Betadin is formed in the reactor, the polymer is transferred to the dewatering part and rollers lose much of their water under the pressure.

The final product was poured into mold and it is packing into cube form.

Polymer after being on the light-proof plastic and wooden boxes, it is transferred to store which is final destination of the goods.

Key word: Petrochemical industries-butadiene- Dehydrogenation