جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

صبحگاه مشترک یگانهای نظامی وانتظامی شهرستان کمیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

صبحگاه مشترک یگانهای نظامی وانتظامی شهرستان کمیجان

صبحگاه مشترک یگانهای نظامی وانتظامی شهرستان کمیجان

صبحگاه مشترک یگانهای نظامی وانتظامی شهرستان کمیجان

 

در اولین روز هفته پدافند غیر عامل صبحگاه مشترک یگان های نظامی وانتظامی کمیجان برگزار شد .

میوه فرماندار کمیجان حفظ امنیت اجتماعی ورعایت اصول ایمنی وتقویت پدافند غیر عامل راهمچون تمهیدات انتظامی با اهمیت دانست که امادگی دستگاه های اجرائی مربوط در تحقق این امر مهم لازم وضروری است.