شیشه عطری که فرانسوی ها شکستند

شناسه : 371164369

 

 

شیشه عطری که فرانسوی ها شکستند

عجیب است که ، فرانسوی ها که در تولید بهترین عطرها شهرت دارند هنوز نمی دانند وقتی شیشه عطری را بشکنی همه جا ار عطرآگین می کند!


دانلود